In het kort

Deze kaart geeft voor elke cel de actuele productie van energie uit biomassa van bos weer. Het betreft een modelmatige aanpak op basis van de actueel bijgegroeide houtvolumes, de energie-inhoud van hout en de veronderstelling dat enkel kroon- en takhout gebruikt wordt voor energieproductie en dit met een oogstverlies van 30%.

De productie van energie uit biomassa van bos wordt uitgedrukt in gigajoule per hectare per jaar.

Wat is de waarde?

De kaart geeft een beeld van de ruimtelijke spreiding van bospercelen waar biomassa geoogst wordt.

Voor wie is dit belangrijk?

Bevat relevante informatie voor biomassa-verwerkende industrie, boseigenaars en beleidsmakers.

Type kaart

Ruimtelijk model.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.