In het kort

De landbouw maakt gebruik van (agrarische) ecosystemen om voedsel te produceren zoals graan, groenten en om gewassen te kweken die ten goede komen aan vee, zoals gras en mais. Een combinatie van natuurlijke processen, veelal gerelateerd aan de bodem, draagt bij aan de groei van gewassen. Bodems zijn in verschillende mate geschikt voor verschillende gewassen. Bodems die zeer geschikt zijn voor akkergewassen kunnen bijvoorbeeld veel minder geschikt zijn om groenten op te verbouwen.

Van belang voor: agrariƫrs, beleidsmedewerkers landelijk gebied.

Over de kaart

Deze kaart geeft weer hoe goed groenten groeien op de locaties waar het nu verbouwd wordt. De kaart geeft op een relatieve schaal van 1 (locatie ongeschikt voor groenten) tot 100 (maximale groei van groenten) weer hoeveel productie er op een locatie gehaald wordt. Deze kaart laat zien hoe percelen presteren bij de productie van groenten. De kaart is ontwikkeld op basis van de Basisregistratie Gewaspercelen (2013), de bodemeigenschappen op het betreffende perceel en opbrengstverliezen door toepassing van natuurvriendelijke akkerranden.

Deze kaart is gebaseerd op gemodelleerde data, waardoor de uitkomsten kunnen verschillen met de daadwerkelijke opbrengst van een perceel.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze kaart:

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.