Hier kunt u informatie vinden over reeds gepasseerde evenementen die gerelateerd zijn aan natuurlijk kapitaal, ecosysteemdiensten en/of de circulaire economie en waarbij de Atlas Natuurlijk Kapitaal een rol speelde.