In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u de archeologische terreinen die door het Rijk zijn beschermd. Deze terreinen zijn beschermd vanwege hun zeer hoge archeologische waarde, gevormd door archeologische informatie die in de bodem bewaard is gebleven.

De waarde van cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed laat zien hoe vroegere generaties geleefd hebben. Mensen ontlenen er hun identiteit aan. Zij voelen zich verbonden met een plek omdat er verhalen aan zijn verbonden, vaak persoonlijk gekleurd. Cultureel erfgoed verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving en daarmee de waarde van het vastgoed. Het is bovendien een belangrijke inspiratiebron voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Over de kaart

De kaart toont de ligging van de Rijksbeschermde archeologische terreinen en is door het Rijk in samenwerking met provincies en gemeenten tot stand gekomen. Omdat de begrenzingen van de archeologische terreinen gebaseerd zijn op kadastrale percelen is het alleen mogelijk de begrenzingen exact weer te geven op een kadastrale kaart. Hieronder vindt u meer achtergrondinformatie (metadata) over de kaart.

Meer weten?

Meer informatie over archeologische monumenten en cultureel erfgoed vindt u op Atlas Leefomgeving en op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.