In het kort

Wat is er te zien?

Op de kaart staat de totale potentiƫle hoeveelheid (kton per jaar) biomassa uit stengel- en bladresten (niet stro) uit de landbouw per gemeente.

Wat is de waarde?

De kaart geeft de spreiding van de biomassa hoeveelheden in Nederland weer. Deze biomassa wordt gebruikt voor oa. chemische industrie, karton, bio-component, compost en energieopwekking.

Voor wie is dit belangrijk?

De informatie is van belang voor boeren, landbouwgrond beherende organisaties en eigenaren van kleinschalige biovergisters, de energiesector en chemische industrie.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.