In het kort

Wat is er te zien?

Op de kaart staat de totale hoeveelheid (kton) biomassa uit stro (graanstengels) per gemeente. In Nederland heeft de meeste stro al een bestemming, en is de beschikbaarheid klein. Belangrijkste boodschap: de kaart geeft de geografische spreiding en hoeveelheden van biomassa in de vorm van stro weer.

Wat is de waarde?

Biomassa in de vorm van stro wordt gebruikt voor oa. karton, bio-component, compost, stalvloerbedekking en energieopwekking.

Voor wie is dit belangrijk?

De informatie is van belang voor boeren en eigenaren van kleinschalige biovergisters, de energiesector en stroverwerkende bedrijven en industrie.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.