In het kort

Wat is er te zien?

Op de kaart staat de potentiele hoeveelheid grasmaaisel (kton per jaar) die uit natuur beschikbaar kan komen geaggregeerd op gemeenteniveau.

Wat is de waarde?

De kaart geeft de hoeveelheden op gemeenteschaal weer en de ruimelijke variatie daarin. De kaart is van belang voor de strategische planning van producenten en verwerkers van natuurmaaisel die hiermee schattingen kunnen kunnen maken van beschikbare hoeveelheden biomassa.

Voor wie is dit belangrijk?

De informatie is van belang voor o.a. eigenaren van landschappelijke begroeiingen met maaisel zoals gemeenten, waterschappen, beherende organisaties en eigenaren van kleinschalige biovergisters, de energiesector en maaiselverwerkende industrie.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.