In het kort

Wat is er te zien?

Op de kaart staat de potentieel te oogsten hoeveelheid biomassa uit natuurlijke rietvelden en heidevelden (kton droge stof per jaar). De oogst is geagregeerd per natuurgebied. Geografische spreiding en hoeveelheden van heideplagsel en riet in Nederland.

Wat is de waarde?

De kaart geeft inzicht in de geografische spreiding van de potentiele hoeveelheid biomassa. Deze informatie is van belang voor de strategische planning van producenten en verwekers van deze soort biomassa.

Voor wie is dit belangrijk?

Biomassa van riet en heide kan gebruikt worden voor oa. dakbedekking, vloerafdekking stallen, schuttingen, etc. De informatie is van belang voor o.a. terreineigenaren van natuurgebieden zoals natuurbeschermingsorganisaties, gemeenten, waterschappen, en eigenaren van kleinschalige biovergisters, rietdekkers, de energiesector en riet/heide-verwerkende industrie.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.