BUNK: Rijkswaterstaat en tripleP

Stel je voor: vangrails, lantaarnpalen, informatieborden en ander straatmeubilair: allemaal biobased. Een openbaar toilet dat doorspoelt met regenwater en het afvalwater gezuiverd loost. Bijvriendelijke lantaarnpaalbeschermers en ledverlichting langs de weg. De Business Unit Natuurlijk Kapitaal (BUNK) van Rijkswaterstaat timmert aan de weg met duurzaamheid.

Rijkswaterstaat is een belangrijke speler als het gaat om het inrichten, beheren en onderhouden van terreinen en infrastructuur in Nederland. Ook in de verduurzaming ervan kan het dus een belangrijke rol spelen. Die verantwoordelijkheid neemt de organisatie op, onder andere met de oprichting van de Business Unit Natuurlijk Kapitaal (BUNK). Deze eenheid wordt bemand door zes personen, die het ‘groener' omgaan met grondstoffen en afval door Rijkswaterstaat aanjagen.

Van berm tot bladzijde

Rijkswaterstaat heeft veel groenstromen (gras, hout) die vrijkomen bij onderhoud en beheer. BUNK wil die stromen ‘verwaarden': niet langer als afval (en kostenpost) beschouwen, maar slim in de markt zetten om er nieuwe producten mee te maken, en waar mogelijk als Rijkswaterstaat weer inkopen. Een jaar geleden hebben bijna twintig regionale publieke en private partijen, waaronder Rijkswaterstaat, de intentieverklaring ‘Van berm tot bladzijde' getekend: maaisel van wegbermen en dijken gaat naar de papierfabriek, die er verpakkingskarton van maakt.

TripleP-projecten

Mireille Götz van BUNK is trekker van het programma voor het verwaarden van biomassa als gras, hout en riet. "We willen bewust werken vanuit het idee van duurzaam gebruik van ons areaal en het versterken van ecosysteemdiensten. Deze laatste zorgen voor onze welvaart en ons welzijn. Welke eigenschappen in een gebied kunnen we versterken, hoe kunnen we meerwaarde creëren? En dan gaat het niet per se om het financiële maximum, maar altijd om een goede balans tussen people, planet en profit," vertelt Mireille Götz. Ze heeft nog veel meer voorbeelden. Zoals het sturen van sedimentatie en erosie in rivieren, door boomstronken op uitgekiende plekken in het water te leggen. Het inzaaien van delen van bermen en bijenhotels plaatsen om de biodiversiteit te vergroten. Of het inkopen en toepassen van biobased wegmeubilair (‘icoon' biobased: verzorgingsplaats Westkop).

Kaartmateriaal

De informatie op de Atlas Natuurlijk Kapitaal is nog niet fijnmazig genoeg om voor dit soort projecten te gebruiken, maar Rijkswaterstaat-WVL (de beleidsdienst voor water, verkeer en leefomgeving) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen aan het wederzijds delen van (kaart)informatie.

Meer over biobased innovaties onder de hoede van BUNK.