In het kort

Planten nemen koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer op, om deze via fotosynthese om te zetten in voedingsstoffen die gebruikt worden voor plantengroei. Dit wordt de netto primaire productie genoemd. Door de opname van koolstof neemt de biomassa van planten toe, zowel bovengronds (in hout, bladeren en vruchten) als ondergronds (in wortels). De productie van biomassa is onmisbaar voor vele ecosysteemdiensten. Zo is het in de landbouw nodig om de landbouwgewassen te kweken, levert het in productiebossen oogstbaar hout, en vangt het een deel van de CO2 uit de atmosfeer om klimaatverandering te dempen.

Voor wie is dit belangrijk?

Overheid, agrariƫrs, groenvoorzieners, natuurontwikkelaars, bedrijven en burgers.

Over de kaart

Deze kaart geeft weer hoe snel koolstof door planten werd opgenomen in juli 2013 in Nederland. Daarmee geeft de kaart informatie over de productiviteit van planten door heel Nederland, zowel voor natuurlijke vegetatie als landbouwgewassen. De kaart geeft niet aan hoeveel van deze biomassa geoogst is en hoeveel in de vegetatie is behouden. Op basis van deze kaart kan niet worden beoordeeld hoeveel koolstof er in juli 2013 blijvend is vastgelegd.

De kaart is ontwikkeld met satellietbeelden die via een rekenmodel met elkaar en met de Ecosystem Unit kaart voor 2013 van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) zijn gecombineerd om op lokaal niveau de koolstofopname te kunnen schatten. Deze kaart maakt geen gebruik van veldmetingen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.