In het kort

Wat ziet u?

Deze kaart geeft de oppervlakte van de duin-dwarsdoorsnede tussen een locatie en de zee weer in m2 (in een buffer van 1 km vanaf de zee). Naarmate de oppervlakte van de dwarsdoorsnede toeneemt zal het duin bijdragen aan de bescherming van de kust tegen overstromingen.

Wat is de waarde?

Duinen, samen met stranden en slikken en kwelders, vormen een natuurlijke bescherming tegen stormvloeden en overstromingen vanuit de zee. Door de opwarming van het klimaat zullen meer hevige stormen voorkomen en zal het belang van deze duinen nog toenemen voor bescherming van het achterland.

Over de kaart

Deze kaart geeft de oppervlakte van de dwarsdoorsnede tussen een locatie en de zee weer in m2 (in een buffer van 1 km vanaf de zee). Naarmate de oppervlakte van de dwarsdoorsnede toeneemt zal de duin bijdragen aan de bescherming van de kust tegen overstromingen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.