Nieuwsbrief Atlas Natuurlijk Kapitaal


Nummer 1, augustus 2015

De Atlas Natuurlijk Kapitaal is dé nationale verzamelplaats van digitale kaarten over de natuurlijke rijkdommen van Nederland. U vindt er ook actuele informatie en inspirerende ideeën over hoe u ons natuurlijk kapitaal duurzaam kunt gebruiken. Stip op de horizon: waardering van ecosysteemdiensten.

Waarom een Atlas Natuurlijk Kapitaal?

Onze leefomgeving biedt ons een eindeloze reeks diensten en voorraden, zoals bestuiving en plaagbestrijding, verkoeling en warmte, bouwmaterialen, schone lucht en ontspanning. De maatschappij draait op dit natuurlijke kapitaal. Het is dus zaak er slim, zuinig en verstandig mee om te gaan.

Maar hoe weet u precies waar u rekening mee moet houden en wat uw directe omgeving te bieden heeft? De ANK brengt data en kaarten van vele onderzoeksinstellingen, overheidsdiensten en bedrijven bij elkaar – een overzicht tot op postcodeniveau en direct bruikbaar. Én u vindt er inspirerende ideeën.

Lees meer

De Atlas Natuurlijk Kapitaal: voor en door u!

De ANK is er voor overheden, bedrijven en particulieren. De informatie is op verschillende manieren te combineren en helpt u bij het onderbouwen van plannen en besluiten. Of het nu gaat om het zoeken van een goede plek voor een nieuw bedrijventerrein, het winnen van aardwarmte, het gebruik van water of grondstoffen in uw productieproces, of het ontwerpen van een tuin die tegen een (klimaat)stootje kan.

We horen graag wat u vindt van de ANK. Hebt u interessante informatie? Mooie voorbeelden? Relevante onderzoeksprogramma's? Deel ze met ons!

Lees meer

22 september in Utrecht: lancering van de Atlas Natuurlijk Kapitaal

Na het officiële startschot door Chris Kuijpers, (directeur-generaal Milieu en Internationaal, I&M) zijn er zes werkateliers. Daarin wordt gediscussieerd over thema's als: Hoe kunnen we kringlopen sluiten bij bedrijven? Hoe bepalen we de waarde van ons natuurlijk kapitaal? Hoe krijgt de waarde van natuur een plek in gebiedsontwikkeling?

Geïnteresseerd? Bekijk het volledige programma.

De Atlas past in nationale en internationale aandacht voor natuurlijk kapitaal

De Atlas Natuurlijk Kapitaal is één van de actiepunten uit de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal: behoud en duurzaam gebruik van Biodiversiteit (UNK) en de Kamerbrief Invulling programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). In Europa lopen we met de ANK voorop in het denken over biodiversiteit en ecosysteemdiensten en met het gestructureerd verzamelen en beschikbaar maken van informatie hierover.

 

 

Volg ons op:

 

 

Als u de nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen kunt u zich opgeven via het contactformulier.