Nieuwsbrief Atlas Natuurlijk Kapitaal

Nummer 19, december 2017

De Atlas Natuurlijk Kapitaal is dé nationale verzamelplaats van digitale kaarten over de natuurlijke rijkdommen van Nederland. U vindt er ook actuele informatie en inspirerende ideeën over hoe u ons natuurlijk kapitaal duurzaam kunt gebruiken. Stip op de horizon: waardering van ecosysteemdiensten.

Weervrouw: "Kaarten werken motiverend."

Margot Ribberink, een van de aanjagers van een duurzaam Nijmegen, zet de Atlas Natuurlijk Kapitaal voor dat doel in. Zij roemt de kaarten en de praktijkvoorbeelden als motivatiemiddel, maar ziet ook nog hobbels. Bijvoorbeeld hoe we ook inwoners met een lager inkomen, studenten en mensen met een migratieachtergrond mee kunnen krijgen in het duurzaamheidsdenken. "Het moet niet iets zijn van de groene elite."

Bedrijven beschermen biodiversiteit

Steeds meer bedrijven willen maatschappelijk verantwoord ondernemen, en willen daarom weten wat de impact is van de bedrijfsvoering op de biodiversiteit. Maar hoe meet je die, en hoe bepaal je het effect van maatregelen om die impact te verminderen? Daarvoor is er nu een vereenvoudigde methode: GLOBIO.

Groen en blauw in de stad Utrecht

De gemeente Utrecht heeft onlangs het Groenstructuurplan geactualiseerd. Was het oude plan (2007) er vooral op gericht de groei van het inwonertal op te vangen door uitbreiding (Leidse Rijn), nu wordt ingezet op inbreiding. Hoe blijft de voller wordende stad gezond en klimaatbestendig? Ecosysteemdiensten dragen bij aan oplossingen.

Waardevolle suggesties van denktank ANK

In juni organiseerden we een gebruikersenquete in de vorm van een denktankbijeenkomst. We zijn blij met uw waardevolle suggesties en zijn ermee aan de slag gegaan.

Bedrijven vinden elkaar op duurzaamheid

Bedrijven zijn lang niet altijd elkaars concurrent, ze hebben elkaar ook nodig om verder te komen. Zoek je als bedrijf een duurzame partner? Een bouwer nodig die je duurzame bedrijfspand ontwerpt? Een duurzame cateraar voor je bedrijfskantine? Duurzame verpakkingen voor je producten? Het ‘matchmakingplatform voor duurzame ondernemers' Futureproof Community brengt uitdagingen en oplossingen bij elkaar.

ANK in het onderwijs

Jonge mensen leren tijdens hun studie werken met digitale kaartystemen. De ANK is daar nadrukkelijk ook bij. Zo onderzoeken studenten van de Avans Hogeschool hoe het dichtgroeien van zandverstuivingen kan worden voorkomen. Op de HAS in Den Bosch zorgden ze voor een eye opener op Goeree-Overflakkee.

Waar liggen de vruchtbaarste percelen voor uw gewas?

Meer dan 65 procent van de Nederlandse bodem is in gebruik als landbouwgrond. Er zijn nu 20 (!) nieuwe voedsel- en veevoerproductiekaarten beschikbaar op de ANK, die laten zien hoe geschikt de bodem is voor bepaalde gewassen, en die een grove indicatie geven van de geldelijke opbrengst. Bekijk de kaarten en laat ons weten wat u van deze kaarten vindt!

Agrarisch Ondernemer van het jaar 2016 als praktijkvoorbeeld in ANK

Het biologische veehouderijbedrijf De Groote Voort is 50 hectare groot, met ruim 90 Jersey koeien. Het bedrijf maakt kaas en streeft naar een zo natuurlijk mogelijke werkwijze in de hele keten, van bodembeheer, graslandbeheer, raskeuze en het houden van de koeien tot het maken en het rijpen van de kaas én de afzet. In de afgelopen decennia is met dezelfde omvang de omzet verdrievoudigd.

Volg ons op:

 

Als u de nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen kunt u zich opgeven via het contactformulier.

Foto's: Nationale beeldbank, aangeleverd, Futureproof Community, RIVM beeldbank

   

 

Want to know more about the Atlas Natural Capital? Sign up for our newsletter!

Aanmelden nieuwsbrief