Nieuwsbrief Atlas Natuurlijk Kapitaal


Nummer 5, november 2015

De Atlas Natuurlijk Kapitaal is dé nationale verzamelplaats van digitale kaarten over de natuurlijke rijkdommen van Nederland. U vindt er ook actuele informatie en inspirerende ideeën over hoe u ons natuurlijk kapitaal duurzaam kunt gebruiken. Stip op de horizon: waardering van ecosysteemdiensten.

Werkateliers: Groene groei

De werkateliers op de lanceringsdag van de ANK waren broedplaatsen van ideeën en inspiratie: hoe kunnen we samen werken aan meer groene groei? Voor wie er niet bij was en toch wil weten wat er besproken is, zijn nu de verslagen van de dag beschikbaar.

Lees meer

App-challenge: wapenfeiten en tips 

Bij de lancering van de ANK ging ook een app-challenge van start: wie ontwerpt er een nieuwe toepassing voor de bergen aan open data in de ANK? Inmiddels druppelen de ideeën binnen en op 4 november was er een meet-up. Voor tips en een mooi voorbeeld (Boer&Bunder):

Lees meer

 

Twee nieuwe praktijkvoorbeelden over Groen in de stad

Groen in de stad krijgt veel aandacht in beleidsdiscussies. Het is goed voor het leefklimaat, voor de waterhuishouding en voor gezondheid en welzijn van stedelingen. En, als het goed is, voor de biodiversiteit. Meer informatie over alle ecosysteemdiensten van stadsgroen? Lees over ontwerp en aanleg, en over natuurlijk beheer van stedelijk groen.

Afsluiting Jaar van de Bodem: TerrAgenda op 11 december

2015 is het Internationale Jaar van de Bodem. Tijdens de Nederlandse afsluiting op vrijdag 11 december in Utrecht kunt u zien wat een jaar aandacht voor de bodem heeft opgeleverd.

Lees meer

 

Nog tot 1 december: Boom in je Buurt!

Op de lanceringsdag van de ANK ging ‘Boom in je buurt!' van start. Iedereen kan een plek voor een nieuwe boom aanmelden voor aanplant op de Nationale Boomfeestdag. Informatie uit de ANK kan helpen bij het vaststellen van een goede plek. De actie loopt tot 1 december.

Lees meer

Volg ons op:

 

 

Als u de nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen kunt u zich opgeven via het contactformulier.