Als gemeente, projectontwikkelaar of bedrijf wilt u graag weten of en hoe u in uw plannen rekening kunt houden met de aanwezigheid van bedreigde soorten. In de ANK bevindt zich een kaart die daarbij kan helpen: ‘Soortendiversiteit van Rode-Lijstsoorten'.

De kaart laat zien waar in de afgelopen tien jaar exemplaren van een bedreigde soort zijn aangetroffen. ‘Bedreigde soorten' zijn in dit verband alle soorten die op de bekende Rode Lijsten staan. Hoewel deze soorten niet allemaal wettelijk beschermd zijn, fungeren ze als een 'natuurthermometer'en verdienen ze vanwege hun bedreigde status extra zorgvuldigheid van handelen.

 

Toepassing

De kaart geeft nuttige informatie aan iedereen die een ruimtelijk besluit gaat nemen; of het nu een gemeente is, een waterschap of een bedrijf als ProRail of het Rotterdamse Havenbedrijf. De kennis kan dienen als onderbouwing voor een bestemmingsplan of een MER, een omgevingsvisie of een besluit om ergens een bedrijf te vestigen. De kaart is niet heel gedetailleerd (resolutie 1x1 km) maar geeft vooral voor grotere projecten wel een indicatie of bedreigde soorten in het gebied leven.

 

Honderd miljoen waarnemingen

Er zijn heel veel data beschikbaar over het voorkomen van bedreigde soorten. Zo'n 20.000 vrijwilligers – van bijvoorbeeld de Zoogdiervereniging of de Vlinderstichting – maar ook overheden, de Provinciale Landschappen en kennisinstellingen verzamelen gegevens, en brengen die bij elkaar in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF bevat inmiddels bijna 100 miljoen waarnemingen! De beheerder van de Databank, het provinciale samenwerkingsverband BIJ12, gebruikt deze data voor de kaart ‘Soortendiversiteit van Rode-Lijstsoorten'. Elk jaar vindt een update plaats.

 

U vindt de kaart in de kaartenbibliotheek van de ANK onder het thema ‘Levenscyclus'.