De basis van de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) ligt in Europees beleid en in nationaal beleid. In het kabinet is de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verantwoordelijk voor de Atlas en het verder uitbouwen ervan tot 2020.

De EU vraagt lidstaten om de toestand van hun natuurlijk kapitaal in kaart te brengen en te waarderen, de economische waarde te beoordelen, en te bevorderen dat die waarde een plaats krijgt in financiƫle en andere rapportages op Europees en nationaal niveau (EU Biodiversiteitsstrategie (2011), doelstelling 2). Via de Kamerbrief Van Afval naar Grondstof en de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal heeft dit geresulteerd in de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Met de beschrijving van het Nederlandse natuurlijk kapitaal is de Atlas een essentieel instrument in het ontwikkelen van een gezonde, duurzame samenleving en een circulaire economie. In het kabinet is de staatssecretaris van IenM, Sharon Dijksma, verantwoordelijk voor de Atlas en het verder uitbouwen ervan tot 2020.

Parallel aan de ANK wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet ontwikkeld. Dit moet een portaal worden voor alle wettelijk toetsbare informatie die nodig is in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Saskia Ras, strategisch adviseur natuurlijk kapitaal bij IenM, vindt de ANK hier een mooie aanvulling op: "aangezien de ANK juist informatie biedt die niet wettelijk verplicht is, maar wel allerlei kansen en mogelijkheden zichtbaar maakt."

De directeur Duurzaamheid van IenM, Hannie Vlug (zie foto), is de formele opdrachtgever van de Atlas Natuurlijk Kapitaal. RIVM is uitvoerder en betrekt hierbij zoveel mogelijk andere kennisinstituten.

Zoekt u meer informatie over de achtergronden en de ontwikkelingsrichting van de ANK, neemt u dan contact op met:

Marjolein Mann, beleidsmedewerker directie Duurzaamheid bij IenM (marjolein.mann[at]minienm.nl, 070-4561167) of

Saskia Ras, strategisch adviseur natuurlijk kapitaal bij IenM (saskia.ras[at]minienm.nl, 070-4568206)