Digibeten bestaan niet en mensen zijn niet rationeel

Victor Zuydweg / ICTU
 
Twee stellingen met als vertrekpunt het gedachtengoed van Gebruiker Centraal. Hoe kom je vanuit deze stellingen tot een digitale dienstverlening die ‘mensvaardig' is. Dat is soms minder ingewikkeld dan het klinkt. Er zijn inmiddels veel inzichten die daarbij kunnen helpen. Victor zal enkele praktische handvatten en uitgangspunten behandelen die ook in de doorontwikkeling van de Atlas Leefomgeving worden gebruikt.

Zaal: Forum
 

DSO en discussie rond informatieve producten

Ruben Busink
 
Bent u ook benieuwd naar de stand van zaken rond de informatieproducten in het DSO? Zeer recent is de definitiefase afgerond van het project Informatieproducten / Informatiehuizen. Het zijn de bouwstenen waarmee vorm kan worden gegeven aan de daadwerkelijke ontwikkeling en realisatie: van denken naar doen. Een eerste set van 19 informatieproducten is geprioriteerd en ligt thans voor ter besluitvorming. Ruben neemt in het plenaire deel ons mee in de inhoud, het proces en de kansen voor samenwerking met de Atlas en deelt ons de eindresultaten van deze fase. In deze workshop gaat hij hier verder op in.

Zaal: Cabaret E 1.04

 


Wat is de waarde van groen en blauw in de stad? En hoe nemen we die waarde mee in een ruimtelijk ontwerp?

  • Sandra Boekhold / RIVM
  • Stefan Verbunt (RVO)
  • Jacco Schuurkamp (gemeente Den Haag)
  • Hans Dekker (HD Landschapsarchitectuur)
     
Wat is de waarde van groen en blauw in de stad? Hoe kunnen we die waarden meewegen in besluitvorming over de ruimtelijke inrichting? Wat kan je met bestaande rekentools en modellen en wat is er verder nodig? Vanuit de city deal over de waarden van groen en blauw in de stad willen we daarover met aanwezigen het gesprek aangaan. We presenteren kort de city deal zelf, de context van de ruimtelijke besluitvorming, een praktijkcasus en de toolontwikkeling. Op basis daarvan praten we graag met u verder over waar uw behoefte ligt, en welke kennis, informatie en ondersteuning u nodig heeft om tot een duurzame en gezonde leefomgeving in de stad te komen.

Zaal: Cabaret E 1.05
 

Gezonde stad, gezonde en duurzame mobiliteit en erfgoed

Harry Boeschoten / Staatsbosbeheer en Karin van Hoof / Provincie Noord-Holland

Zaal: Cabaret E 1.06
 

Het Ambitieweb: een hulpmiddel voor maatschappelijke meerwaarde

Henriette Stoop / RWS
 
Binnen elke overheidsorganisatie zijn vanuit verschillende beleidssectoren ambities uitgesproken. Maar in de context van een project leidt dit niet automatisch tot een duidelijke afbakening aan welke doelen het project een bijdrage moet leveren. De hoofddoelstelling is niet het probleem, maar welke doelen kunnen worden gekoppeld? En in het geval van tegengestelde doelen, waarom juist deze? Een automatische reactie van een projectleider is om het project strak af te bakenen, zodat hij weet waarvoor hij aan de lat staat. Maar dit brengt het risico met zich mee kansen te missen.

In deze workshop gaan we met het Ambitieweb aan de slag. Aan de hand van een casus onderzoeken we de mogelijke kansen om maatschappelijke meerwaarde te creëren en ordenen we deze met het Ambitieweb tot projectspecifieke ambities, waar de projectleider mee aan de slag kan.

Zaal: Cabaret E 1.07

 

Circulair economiespel: Samen rijk (loopt door in workshopronde 2)

Nicole Segers / Creation2Creation
 
We spelen een korte versie van het circulaire economie spel ‘Samen Rijk'. Spelen is serieuze business: lekker experimenteren en fouten maken mag! Dat is juist goed, want je leert ervan. Je probeert dingen uit, werkt op hele andere manieren samen met anderen en mag gekke, bijzondere en innovatieve ideeën inbrengen. Dat doet iets met je en het maakt verandering leuk!

In het spel leer je de basisprincipes kennen van de Circulaire Economie en ga je er zelf mee aan de slag. In deze verkorte versie is er minder aandacht voor de business modellen en marktwerking, maar er is wel ruimte om te onderzoeken hoe het werkt met drijfveren, cross sectorale samenwerking, barrières en transitieprocessen in het algemeen.

 

Dus op naar de toekomst! Doe je mee?

Cabaretzaal E 1.08