Ontwerp de nieuwe Atlas

Miranda Mesman en Rianne Dobbelsteen / RIVM en IenW

De Atlas gaat vernieuwd worden en we nodigen u uit om ons te helpen. Denk mee en leg de basis voor het nieuwe ontwerp van de website. Op welke belangrijke vragen moet de Atlas volgens u een antwoord bieden? In deze interactieve sessie gaan we met u als gebruiker aan de slag. Uw bijdrage wordt gebruikt in het verder uitwerken van het ontwerp.

Zaal: Forum
 


Gids Gezonde Leefomgeving en Gezond Ontwerp Wijzer

Hanneke Kruize en Brigit Staatsen / RIVM

Veel gemeenten en provincies zijn aan de slag met omgevingsvisies en –plannen. Het meenemen van gezondheid daarin is een kans én een uitdaging, want hoe kun je dit doen en met wie? De Gids Gezonde Leefomgeving biedt de helpende hand met informatie, instrumenten, praktijkverhalen en werkvormen om samen te werken aan een gezonde leefomgeving.

Brigit Staatsen (RIVM) licht kort de aanleiding, doel en inhoud van de gids aan de hand van voorbeelden toe. Barbara van Gulick (RWS) laat zien hoe via het programma Aan de slag met de Omgevingswet lokale overheden ondersteund worden bij het maken van omgevingsplannen. Daarna volgt er onder leiding van Hanneke Kruize (RIVM) een interactieve discussie: Wat is er nodig om gezondheid goed te kunnen adresseren in ruimtelijke planvorming? Wat zijn uw ervaringen? Wat werkt goed en minder goed?

De gids is ontwikkeld door RIVM in samenwerking met RWS en het programma Aan de slag met de Omgevingswet, in opdracht van het ministerie van IenW. Neem alvast een kijkje op www.gidsgezondeleefomgeving.nl.

Caberetzaal E 1.04
 


De Levende Tuin, een integrale benadering voor mens, klimaat, natuur en economie

Kim van der Leest / Branchevereniging VHG
  

De Levende Tuin gaat over de meerwaarden van groen in de bebouwde omgeving. En biedt kansen voor de particuliere tuin, voor gebouwgebonden groen en de openbare ruimte. Wetenschappelijke informatie en inspirerende voorbeelden zijn praktisch vertaald. Kim van der Leest neemt ons mee hoe De Levende Tuin succesvol toe te passen.


Zaal: Cabaret E 1.05


Gezondheid in de gebouwde omgeving

Rob van Strien en Imke van Moorselaar / GGD Amsterdam
 
De workshop zal als focus de invloed van de leefomgeving op de gezondheid hebben en vooral ingaan op de gebouwde omgeving, maar ook gaan over de steeds groter wordende rol van de gemeente bij de planning van de leefomgeving met de invoering van de Omgevingswet en hoe de GGD daarover adviseert. De focus zal liggen op de kwaliteit van het binnenmilieu en de energietransitie, en op de rol van groen in gezondheid.

Imke van Moorselaar vertelt over een Europees project (PERFECT), waar de GGD Amsterdam bij betrokken is. Met name over de invloed van groen in de leefomgeving op de gezondheid.


Zaal: Cabaret E 1.05
 


Wonen als service

Peter de Wijs en Philip Verbiest / Avans Hogeschool Breda
 
We houden in 2-tallen een presentatie over het concept ‘Wonen als een Service'. Bij dit onderwerp staat de kwaliteit van wonen centraal. De presentatie is als volgt opgebouwd; eerst stellen we onszelf voor, daarna gaan we een stukje informatie geven over de circulaire economie (het huidige probleem en wat het is). Dan volgt de oplossing met betrekking tot circulaire business modellen. Waaruit een oplossing volgt door middel van ‘'Wonen als een Service''. Dit concept wordt verder uitgelegd wat het inhoudt en welke aspecten erbij horen.

Door middel van de lezing over circulaire economie en het concept "Wonen als een Service" hopen wij de luisteraar meer kennis over te dragen. Dat ze meer inzicht krijgen wat de circulaire economie is en hoe de transitie gemaakt kan worden met de gegeven oplossingen. Het doel is om het publiek te overtuigen om de transitie mee te maken richting de circulaire economie. Ook willen we de kennis over ‘Wonen als een Service' overdragen.

Caberetzaal E 1.07

 


Circulair economiespel (vervolg workshopronde 1)

Nicole Segers / Creation2Creation

We spelen een korte versie van het circulaire economie spel ‘Samen Rijk'. Spelen is serieuze business: lekker experimenteren en fouten maken mag! Dat is juist goed, want je leert ervan. Je probeert dingen uit, werkt op hele andere manieren samen met anderen en mag gekke, bijzondere en innovatieve ideeën inbrengen. Dat doet iets met je en het maakt verandering leuk!

In het spel leer je de basisprincipes kennen van de Circulaire Economie en ga je er zelf mee aan de slag. In deze verkorte versie is er minder aandacht voor de business modellen en marktwerking, maar er is wel ruimte om te onderzoeken hoe het werkt met drijfveren, cross sectorale samenwerking, barrières en transitieprocessen in het algemeen.


Dus op naar de toekomst! Doe je mee?

Caberetzaal E 1.08