Het door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) georganiseerde Big data-festival op 21 januari was inspirerend en goed bezocht: een dag van volop vragen stellen, kennis delen en netwerken. De ‘datadokter' had het druk.

Dat het festival binnen een week meer dan volgeboekt was met 280 deelnemers bewijst de groeiende aandacht voor big data. Het gebruik van grote hoeveelheden gegevens wordt steeds belangrijker. De deelnemers waren dan ook afkomstig uit een brede waaier aan overheden, semi-overheden en data-gerelateerde bedrijven. Bert Uffen van de Belastingdienst vertelde in zijn presentatie dat zijn organisatie data inmiddels beschouwt als een belangrijke productiefactor, naast kapitaal en arbeid.

De datadokter

Een goede zet was de aanwezigheid van drie ‘datadokters', data-experts die vragen hielpen beantwoorden. Hieraan was ook een wedstrijd gekoppeld: men kon drie weken inzet van een datascientist van KPMG winnen om een datavraagstuk verder uit te werken. Het was Rijkswaterstaat dat de prijs in de wacht sleepte. RWS wil met big data beter het benodigde wegenonderhoud voorspellen. In de loop van de dag verzamelden de datadokters zo een schat van dertien ideeën voor het toepassen van big data.

Informatiemarkt, presentaties, workshops

De stands op de big data-markt werden bemand door partijen als TNO, Deltares, Rijkswaterstaat, Kadaster, KPMG, KNMI, RIVM, en de WUR. Ook de ANK was present. Sprekers kwamen van o.a. Universiteit Leiden, de Belastingdienst, NDW (Nationale databank wegverkeersgegevens), de Digicommissaris en Geonovum. Workshops waren er ook, met een veelheid aan onderwerpen: van geo- tot weer- en verkeersdata, van data-analysetools tot privacy en andere juridische aspecten. Bekijk het volledige programma en de presentaties