Nationale EnergieAtlas helpt energietransitie

Op de Nationale Klimaattop van 26 oktober waren bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden vertegenwoordigd. Er werden vele initiatieven gepresenteerd voor de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening, waaronder de Nationale Energieatlas.

De Nationale Energieatlas (NEA) werd gelanceerd door Staatssecretaris Dijksma. De NEA wordt in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken beheerd door het RIVM.

Gedetailleerde kaarten
Kaarten in de Atlas geven bijvoorbeeld het energieverbruik per huishouden of bedrijf weer, mogelijke locaties voor zonnepanelen, en het hoogspanningsnet in Nederland. De kaarten zijn heel precies, thema's worden tot op straat- of zelfs gebouwniveau weergegeven. Door kaarten te combineren kan eenvoudig gezocht worden naar de lokaal beste mogelijkheden om de energievoorziening te verduurzamen.

Meer dan kaarten
Behalve kaarten biedt de Nationale Energieatlas ook achtergrondinformatie bij een deel van het kaartmateriaal, dat eenvoudig is op te roepen door op het betreffende deel van de kaart te klikken. Zo is van diverse installaties, zoals stortgasinstallaties en windturbines, een lijst op te vragen met specificaties en zijn trendrapporten voor het energieverbruik opgenomen.

Veel initiatieven
Met ruim 1700 deelnemers was de Klimaattop ‘Bring Paris home' goed bezocht. Naast de NEA werden nog veel meer afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot terug te dringen. Voorbeelden zijn het plan ‘Meer bos en hout in Nederland', ‘Aardgasvrije gebouwde omgeving in 2035', ‘250 energieneutrale bedrijventerreinen in 2021', de Greendeal nationale koolstofmarkt, en een plan voor een ‘CO2-smart grid' (een netwerk van grootschalige bronnen, buffers en gebruikers van CO2). Bij de afspraken vele bedrijven/brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties en overheden partij. Als alle afspraken worden nagekomen betekent dat een vermindering van de Nederlandse CO2-uitstoot met 9%.