Sinds kort bevat de ANK dertien nieuwe kaarten die een beeld geven van de ligging en de kwaliteit van drinkwaterwinlocaties (inclusief grondwaterbeschermingsgbieden en boringsvrije zones).

Nederland staat bekend om zijn uitstekende drinkwaterkwaliteit. Toch komen bij ongeveer de helft van de bijna 200 winlocaties (potentiële) ‘probleemstoffen' voor, stoffen die tot gezondheidsproblemen kunnen leiden en die dus verwijderd moeten worden (gegevens 2014). Voortdurende aandacht voor de drinkwaterkwaliteit is noodzakelijk. Om de drinkwaterkwaliteit te beschermen is rondom drinkwaterwinningen het ruimtegebruik aan voorwaarden gebonden. Dit geldt ook voor ondergrondse activiteiten als koude-warmteopslag en geothermie.

Dertien kaarten

Op de ANK zijn onlangs dertien nieuwe kaarten geplaatst. De kaarten zijn nuttig voor beleidsmakers, maar ook voor bijvoorbeeld projectontwikkelaars. Ze laten alles zien over de ligging en de kwaliteit van drinkwaterwinlocaties, van boringsvrije zones en grondwaterbeschermingsgebieden rondom drinkwaterbronnen tot de aanwezigheid van (potentiële) probleemstoffen zoals chloride, nitraat en gewasbeschermingsmiddelen.

Als u op http://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/kaarten de kaartlaag ‘Drinkwater' selecteert, kunt u ze allemaal bekijken.

Herkomst van de kaarten

De provincies zijn verantwoordelijk voor de bescherming van drinkwater. Daarom hebben ze beschermingsgebieden vastgesteld, weergegeven op de volgende kaarten:

 • Boringsvrije zones rondom winningen voor drinkwater
 • 100-jaars beschermingszones voor bronnen van drinkwater
 • Grondwaterbeschermingsgebieden voor bronnen van drinkwater
 • Waterwingebieden rondom bronnen voor drinkwater

 

Daarnaast zijn onder regie van de provincies voor alle kwetsbare winningen gebiedsdossiers opgesteld. De dossiers zijn een inventarisatie van huidige en toekomstige risico's voor de (drink)waterkwaliteit. Ook bevatten ze verbeteringsmaatregelen. De volgende kaarten komen uit de gebiedsdossiers:

 • Aanwezigheid van potentiële probleemstoffen bij winningen voor drinkwater
 • Actuele probleemstoffen bij drinkwaterwinningen
 • Drinkwaterwinlokaties waar chloride is aangemerkt als (potentiële) probleemstof
 • Drinkwaterwinlokaties waar emerging substances zijn aangemerkt als (potentiële) probleemstof
 • Drinkwaterwinlokaties waar gewasbeschermingsmiddelen zijn aangemerkt als (potentiële) probleemstof
 • Drinkwaterwinlokaties waar nitraat is aangemerkt als (potentiële) probleemstof
 • Drinkwaterwinlokaties waar oude verontreinigingen zijn aangemerkt als (potentiële) probleemstoffen

 

Ten slotte zijn er nog twee kaarten die het RIVM heeft gemaakt:

 • Transportleidingen voor de grondstof voor drinkwater
 • Leveringsgebieden van drinkwaterbedrijven in Nederland