ANK in het onderwijs

Jonge mensen leren tijdens hun studie werken met digitale kaartsystemen. De Atlas Natuurlijk Kapitaal is daar nadrukkelijk ook bij. Zo onderzoeken studenten van de Avans Hogeschool hoe het dichtgroeien van zandverstuivingen kan worden voorkomen. Op de HAS in Den Bosch zorgden ze voor een eye opener op Goeree-Overflakkee.


Duinen in het achterland

De Loonse en Drunense Duinen zijn beschermd natuurgebied (Natura2000). De zandverstuivingen en heidevelden in het gebied dreigen echter overgroeid te raken door bos (successie). Natuurmonumenten heeft al enkele maatregelen genomen om dit proces te stoppen. Werken deze maatregelen? Waarom wel of niet? Is er meer nodig? Dit is wat teams van vierdejaarsstudenten van de Avans Hogeschool in Breda onderzoeken. Hiervoor koppelen ze kaartgegevens uit de ANK aan eigen onderzoek. Ze bouwen daarbij voort op werk van studenten uit eerdere jaren. De komende tijd zullen ze zelf verslag doen van hun bevindingen in deze nieuwsbrief. U kunt ze ook volgen op hun blogs (op de homepagina en links onder aan dit artikel).


Zonnepanelen in de polder

De gemeente Goeree-Overflakkee wil in 2020 energieneutraal functioneren. Een groot zonnepanelenpark in de Van Pallandtpolder (‘Energy Landscape' genoemd) is onderdeel van de strategie om dat te bereiken. Maar wat kan er nog meer in de polder? In hun tienweekse minor zochten derdejaars HAS-Studenten samen met de gemeente naar mogelijkheden. Op basis van landschapstypen verdeelden ze het eiland in compartimenten en vroegen zich af: wat verwacht je dat waar belangrijk is? En wat zie je er daadwerkelijk? Aan de hand van onderzoek in het veld en achter het bureau stelden de studenten zo een kaart op met de ecosysteemdiensten op het eiland Goeree-Overflakkee.


Een nieuwe manier van kijken

De HAS-studenten hebben verschillende achtergronden, zoals veehouderij, tuin- en akkerbouw, landschapsarchitectuur en toegepaste biologie. Elk brachten ze hun eigen ervaring in. Ze wisten bijvoorbeeld de weg naar Boer & Bunder voor teeltgegevens van het eiland (inmiddels ook beschikbaar in de ANK). "Voor de kaart met ecosysteemdiensten was de informatie in de ANK een belangrijke basis. En een groot voordeel van de ANK-kaarten: ze zijn gebruiksvriendelijker te bereiken dan het GIS-systeem," constateert docente Maaike de Graaf van de HAS. De gemeente is traditioneel gewend om te denken in termen van functies (welzijn, woningbouw, landbouw. "Ook voor hen was de benadering vanuit ecosysteemdiensten een echte eyeopener."


Meer informatie