Bedrijven beschermen biodiversiteit

Steeds meer bedrijven willen maatschappelijk verantwoord ondernemen, en willen daarom weten wat de impact is van de bedrijfsvoering op de biodiversiteit. Maar hoe meet je die, en hoe bepaal je het effect van maatregelen om die impact te verminderen? Daarvoor is er nu een vereenvoudigde methode: GLOBIO.

GLOBIO kijkt naar de belangrijkste factoren die de biodiversiteit beïnvloeden: het landgebruik, het watergebruik en de uitstoot van broeikasgassen (stikstof en fosfor). Vervolgens bepaalt GLOBIO het effect van deze ‘drukfactoren' op de biodiversiteit, ofwel op het aantal planten- en diersoorten en de aantallen per soort in de omgeving. Er was al een (wetenschappelijke) versie van GLOBIO voor grootschalig gebruik, ontwikkeld door onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen Environmental Research (Alterra). Nu is er ook een eenvoudiger webtool, die geschikt is om op lokale schaal te gebruiken. Niet alleen om de eigen bedrijfsvoering te beoordelen, maar ook om naar de hele productketen te kijken.


Casestudies

De methode is getest en uitgewerkt door verschillende bedrijven: Desso (tapijten), DSM (chemie), Foreco (verduurzaamd hout), Moyee (koffie), Natural Plastics (biobased materialen voor buiten), Tony Chocolonely (chocolade), Better Future Factory (tegels van gerecyclede materialen), Schut Papier en de Nederlandse zuivelsector.


Aan de slag

Wilt u ook aan de slag met het natuur- en milieuvriendelijker maken van uw bedrijf? U vindt meer informatie over GLOBIO bij Wageningen Environmental Resarch, en een linkje naar de (vrij beschikbare) methode op de website van Plansup.