Nieuwe initiatieven op Nationale Voedseltop

Nederland als internationaal koploper op weg naar gezond en duurzaam voedsel; meer transparantie en duurzaamheid in de hele voedselketen. Dat is de gezamenlijke ambitie van de deelnemers aan de Nationale Voedseltop op 26 januari.


De Top werd georganiseerd op initiatief van staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken), minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu).

"De aarde kan de vraag naar dierlijke eiwitten, zoals in vlees, niet meer aan. De productie kost te veel water en put de bodem uit", zo zei minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Duurzaam voedsel, duurzaam produceren
Ruim honderdvijftig vertegenwoordigers van onder meer de landbouw, levensmiddelenindustrie, zorginstellingen, supermarkten, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen namen – op uitnodiging – deel aan de Voedseltop.

Allemaal werken ze aan het verwezenlijken van een duurzamere voedselketen: meer innovatieve, gezonde producten, meer groente en plantaardige eiwitten, geproduceerd met zo min mogelijk broeikasgasuitstoot, gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica.

Commitment op vier thema's
Op de top stonden vier thema's centraal:

  1. Weet wat je eet → transparantie
  2. Nederland in de wereld → rol van NL in voedselvoorziening in de wereld
  3. Gezonde keuze, makkelijke keuze → zorgen voor aanbod van gezond eten
  4. Beter eten → aandacht voor duurzaamheid in de hele keten, met aandacht voor mens, milieu en dier.

    Elk van de thema's kon rekenen op het commitment van een aantal deelnemers. Zo verbond o.a. Eosta (‘de echte prijs van voeding') zich aan het thema Beter eten, net als de Good Fish Foundation (van o.a. de VISwijzer) en de Noordzeeboerderij (aanjager van een duurzame zeewiersector).

    Slotverklaring

De noodzaak van verduurzaming en meer transparantie in de voedselketen werden breed onderschreven. Daarnaast legden de deelnemers hun gezamenlijke ambitie vast in de slotverklaring: "Wij willen dat Nederland over 5 tot 10 jaar wereldwijd de onbetwiste koploper is in veilige, gezonde en duurzame voeding en een duurzame land- en tuinbouw."

Samenwerkingen
Er zijn tijdens de top geen duidelijke strategieën geformuleerd om dit doel te bereiken. Wel werden de noodzaak van verduurzaming en meer transparantie in de voedselketen breed onderschreven. Ook kwamen nieuwe initiatieven en nieuwe samenwerkingen tot stand, waaronder de Green Protein Alliance en het IMVO Convenant Plantaardige Eiwitten. De betrokken partijen zijn: brancheorganisatie Het Planeet, Schouten Europe, ABC Kroos, MatureDevelopment,  Smaackmakers, IUCN NL, Natuur en Milieu, FNV, Vrije Universiteit Amsterdam, ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken. Het proces wordt gefaciliteerd door The Terrace en MVO Nederland. De definitieve tekst van het convenant is sinds 1 maart beschikbaar.

IMVO-convenanten
IMVO staat voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. De IMVO-convenanten komen voort uit een SER-advies (2014). Hierin bepleit de SER het sluiten van convenanten door sectoren en bedrijven met de overheid en maatschappelijke organisaties om schendingen van mensenrechten en schade aan het milieu aan te pakken.

Ladder van Moerman: circulaire voedselketen
Voor verduurzaming van de voedselketen is volgens de Alliantie Verduurzaming Voedselketen samenwerking essentieel. In de Alliantie werken daarom samen: de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Onlangs publiceerde de Alliantie een verhelderende infographic, ‘Circulaire voedselketen'. Het plaatje is gebaseerd op de Ladder van Moerman: negen stappen om voedselverspilling tegen te gaan, van meest naar minst ideale maatregel. Ofwel, in termen van afval: van preventie tot verwerking. Alle denkbare aspecten in de keten komen daarin aan bod, van productie via verwerking, transport, verpakking en opslag tot afvalinzameling en –verwerking.

Infographic ‘Circulaire voedselketen'

Meer informatie
Website Nationale Voedseltop
Alliantie Verduurzaming Voedselketen
One World