Symposium Bodembreed: ‘nieuw vakmanschap'

29 november bent u welkom bij symposium Bodembreed. Gastheer is Rijkswaterstaat in Utrecht. "Duurzaam bodembeheer is het fundament voor een duurzame samenleving, en daar hebben we ‘nieuw vakmanschap' voor nodig."

Met deze aansporing openen Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat (RWS) en Corné Nijburg, programmamanager Uitvoeringsprogramma convenanten Bodem en Ondergrond, het programmaboekje voor deze dag. Dat boekje laat zien dat er heel veel kennis en inspiratie te delen valt: er zijn 30 sessies in drie parallelle series. Verschillende sessies hebben expliciet aandacht voor de bodem als natuurlijk kapitaal, en hoe je kennis daarover kunt gebruiken om beleid een nieuwe richting te geven.

Natuurlijk kapitaal
In de sessie ‘De grote doorbraak voor natuurlijk kapitaal' gaan Petra Bakker (RWS/Bodem+), Vincent Grond (GrondRR), Roelof Westerhof (ORG-ID) samen met u op zoek naar aanknopingspunten om natuurlijk kapitaal een plek te geven in gemeentelijk beleid. Ze doen dit aan de hand van tien ontwerpbouwstenen voor de integratie van ruimtelijke kwaliteit, gezondheid en klimaat.

In de sessie ‘Plannen met de ondergrond, op zoek naar het juiste instrument' zullen Michiel Rutgers (RIVM) en Marloes Gout (Groen Gout) vertellen hoe in Rotterdam de Atlas Natuurlijk Kapitaal bijdraagt aan duurzamer gebruik van het natuurlijk systeem.

Aanmelden
Het complete programma vindt u op de speciale website van symposium Bodembreed. Als u niet bang bent voor keuzestress kunt u zich daar ook nog aanmelden!