Evenementen


Op deze pagina vindt u de agenda met evenementen over natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten. Bij deze evenementen zal een presentatie over ANK gegeven worden en/of een info-kraam van ANK te vinden zijn. In het archief vindt u informatie over evenementen die al hebben plaats gevonden.

Agenda

« Terug

11/16 Greendeal infranatuur symposium

Het doel van deze Green Deal is het vergroten van bewustwording over biodiversiteit in relatie tot de Nederlandse infrastructuur. Maar liefst 20 partijen ondertekenden in 2016 de Green Deal Infrastructuur. Gezamenlijk willen zij de bewustwording en kennis over biodiversiteit bij infrastructurele werken stimuleren, de kosten en baten van biodiversiteit inzichtelijk maken, de kennis en ervaringen op het terrein van aanleg, beheer en onderhoud met elkaar delen en meer duidelijkheid krijgen over de interpretatie van de natuurregelgeving.

Lees meer


../common/calendar Startdatum: 16-11-17

Agenda archief