Gebruikerspanel van start

Hoe zou uw Atlas Natuurlijk Kapitaal eruitzien? Wat voor kaart is er nodig om uw project tot een succes te maken? Op 4 november kwam het Atlas gebruikerspanel bij elkaar om dit te bespreken.

Aanleiding voor het gebruikerspanel
De Atlas Natuurlijk kapitaal is ontwikkeld om overheden, bedrijven en burgers te ondersteunen in het duurzaam omgaan met natuurlijk kapitaal. Overheden kunnen bijvoorbeeld de kaarten gebruiken bij het opstellen van de omgevingsvisie, bedrijven bij het vergroenen van hun bedrijventerrein of hun bedrijfsvoering en burgers kunnen er inspiratie opdoen om de biodiversiteit in eigen tuin te vergroten. Om de Atlas Natuurlijk Kapitaal optimaal in dienst te stellen van al deze gebruikers is het belangrijk om te weten waar behoefte aan is. Daarom vond op 4 november de eerste bijeenkomst plaats van het gebruikerspanel Atlas Natuurlijk Kapitaal.

Kennismaking
Bij de eerste bijeenkomst van het gebruikerspanel waren er vijftien deelnemers, met zeer diverse achtergrond. Gemeenten, ingenieursbureaus, accountancy, onderwijs/onderzoek, natuurorganisaties, provincies, gedreven burgers: ze waren er allemaal. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het gebruik van de ANK onder deze groep nog niet intensief is. Belemmeringen zijn onder andere dat de noodzaak zich nog niet genoeg laat voelen, dat men opziet tegen de benodigde tijdsinvestering, dat het niet heel eenvoudig werken is met de kaarten, en dat het zoeksysteem te wensen over laat. Iemand deed de suggestie om workshops te organiseren ‘Hoe werk ik met de ANK?'

Kaarten en functionaliteit
De Atlas Natuurlijk Kapitaal is nog volop in ontwikkeling, ook technisch. De laatste veranderingen maken de site sneller en het gebruik beter te monitoren. De ANK heeft ongeveer 170 kaarten in de bibliotheek. Momenteel werkt het Atlas-team aan een kwaliteitsslag van deze enorme database; sommige kaarten zullen eruit gaan en andere worden verbeterd. Ook komt er in 2017 een nieuwe kaartviewer. Gebruikers maken zich zorgen over de functionaliteit van deze viewer. Kun je bijvoorbeeld nog een kaartlink aanmaken, en komt er een zoekfunctie over meerdere atlassen? Uiteraard hebben we de panelleden ook gevraagd welke kaarten ze graag op de Atlas willen hebben. De reacties waren heel divers: een kaart die aangeeft wat het effect van recreatie op het natuurlijk kapitaal is, oftewel recreatiedruk; een kaart met biodiversiteitsindicatoren of een kaart over voedselbossen.

Praktijkvoorbeelden en communicatie
De Atlas Natuurlijk Kapitaal biedt praktijkvoorbeelden aan ter inspiratie voor bedrijven, overheden en burgers. Volgens de panelleden is het erg moeilijk om deze drie doelgroepen tegelijk te bedienen op één website. Er werden suggesties gedaan om de verschillende doelgroepen beter te leren kennen. Volgens de gebruikers zijn de huidige praktijkvoorbeelden iets te gemeentelijk ingestoken, er is nog niet voldoende te vinden voor bedrijven. De website moet daarom uitgebreid worden met informatie voor alle doelgroepen. Er kwam een hele lijst met ideeën voor nieuwe praktijkvoorbeelden.

Evaluatie
Tijdens deze bijeenkomst zijn vele ideeën en suggesties genoemd voor de verdere ontwikkeling van de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Niet alle ideeën kunnen meteen worden uitgevoerd maar het helpt wel om de juiste koers uit te zetten en om prioriteiten te stellen. We willen de deelnemers nogmaals bedanken voor hun bijdragen. In de samenwerkingsruimte van het gebruikerspanel is een uitgebreid verslag beschikbaar.

Doe mee met de ANK!
Wilt u de volgende keer ook deelnemen aan het panel, stuur dan een berichtje naar atlasnatuurlijkkapitaal@rivm.nl.

Wilt u niet meedoen maar heeft u een vraag, een goed idee, een interessante kaart of inspirerend voorbeeld? Ook dat is allemaal welkom via de mail, atlasnatuurlijkkapitaal@rivm.nl.