In het kort

Op de kaart ziet u hoe hoog de geluidbelasting door het treinverkeer is op de door u gekozen locatie. De geluidbelasting wordt uitgedrukt in Lden (Lday-evening-night), de maat voor de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal. De geluidbelasting 's avonds en 's nachts wordt hierbij veel zwaarder meegerekend dan die van overdag, omdat het geluid dan hinderlijker is. Lawaai in onze woonomgeving leidt vooral tot hinder en slaapverstoring. De kaart is gemaakt voor de situatie in 2016.

Wat doet de overheid?

De overheid wil de geluidhinder van het treinverkeer verminderen met een aantal gerichte maatregelen zoals het stimuleren van stillere goederentreinen, geluidsarmere rails, het plaatsen van geluidsschermen en het isoleren van woningen. Er zijn diverse normen gesteld om de burger te beschermen tegen teveel geluid. Het gaat dan over voorkeursgrenswaarden en maximaal toelaatbare waarden.

Over de kaart

De kaart en de gegevens zijn afkomstig en eigendom van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. De geluidkaart is gemaakt in het kader van de EU Europese unie (Europese unie) geluidkartering en bevat geluidcontouren variërend tussen 55 en 75 dB in klassen van 5 decibel. Op basis van de EU-regelgeving zal de volgende geluidkartering gaan over het jaar 2021 en waarschijnlijk in 2022 klaar zijn en in deze Atlas verschijnen.

Hoe zijn de berekeningen uitgevoerd

De door u geselecteerde kaart is gebaseerd op berekeningen volgens rekenmethode SKM2. Lees meer over hoe de geluidsberekeningen zijn uitgevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd voor het hoofdspoornet dat bijna het gehele spoornet in Nederland omvat.

Het verschil tussen berekenen en meten

Voor de kaart zijn geluidberekeningen in plaats van metingen gebruikt. Geluidmetingen geven informatie over de situatie direct rond het meetpunt. Metingen worden sterk beïnvloed door bronnen in de directe omgeving. Als dicht bij het meetpunt een ventilator bromt of het waait hard, worden deze geluiden gemeten en zijn ze niet te onderscheiden van het geluid van het spoor. Het is dan ook lastig om de locatie van een meetpunt zo representatief mogelijk te kiezen. Met modelberekeningen kan informatie verkregen worden over de geluidbelastingen in een veel groter gebied. Met enkele gerichte metingen wordt dan gecontroleerd of de modelberekeningen kloppen. Alle kaartgegevens We hebben alle gegevens over de kaart, zoals voor welk gebied de kaart is gemaakt en van wie de kaart is, voor u verzameld. Deze zogenoemde metadata vindt u hieronder.

Meer weten?

Lees meer over de geluidsbelasting door spoorwegen. Als u klachten heeft over lawaai kunt u terecht bij uw gemeente, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) of provincie.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.