In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart is de gemiddelde staande houtvoorraad (m3/ha) van het Nederlandse bos weergegeven op gemeentelijk niveau.

Wat is de waarde?

De kaart geeft de gemiddelde houtvoorraad weer en de spreiding daarin op gemeentelijk niveau. De gemiddelde houtvoorraad geeft tevens inzicht de relatieve dikte van de bomen (hoe hoger het gemiddelde hoe dikker de bomen) en de relatieve leeftijd (hoe hoger het gemiddelde hoe ouder).

Voor wie is dit van belang?

De kaart is van belang voor boseigenaren en -beheerders, houtverwerkende industrie, houthandel en energiesector.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.