In het kort

Wat ziet u?

Weergegeven is de genetische structuur van de Nederlandse Hamsterpopulatie. Genetisch is de populatie sterk verarmt. In een fokprogramma wordt daarom de genetische structuur verrijkt met enkele hamsters uit buurlanden. Er is op dit moment nog wel sprake van enige genetische substructuur tussen de verschillende deelpopulaties maar die verdwijnt geleidelijk door bijplaatsingen en onderlinge uitwisselingen.

Wat is de waarde?

Deze kaart geeft inzicht in de genetische structuur en beheer eenheden.

Voor wie is dit van belang?

Natuurbeheerders, agrarisch natuurbeheerders, Provincies (beleid), Waterschappen.

Over de kaart

De dataset is niet geschikt om de mate van genetische vitaliteit (inteelt) te bepalen. Alleen de genetische differentiatie is weergegeven.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.