In het kort

Wat ziet u?

Weergegeven is de genetische structuur van de Nederlandse Otterpopulatie. Vooralsnog is die vrijwel homogeen (alles afkomstig van de in 2002-2008 uitgezette populatie), met hier en daar een uniek genotype wat van elders afkomstig is (gevangenschap of buurpopulatie).

Wat is de waarde?

Deze kaart geeft inzicht in de genetische structuur en beheer eenheden.

Voor wie is dit van belang?

Beheerders / Provincies (beleid) / Waterschappen.

Over de kaart

Deze dataset is niet geschikt om de mate van genetische vitaliteit (inteelt) te bepalen. Alleen de genetische differentiatie is weergegeven.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.