In het kort

Wat ziet u?

Weergegeven is de genetische structuur van de populatie van boommarters in Nederland. Genetisch is de populatie vitaal maar is er wel sprake van enige substructuur tussen de belangrijkste voortplantingsgebieden.

Wat is de waarde?

Deze kaart geeft inzicht in de genetische structuur en beheereenheden.

Voor wie is dit van belang?

Beheerders / Provincies (beleid) / Waterschappen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.