In het kort

Deze kaart geeft gebieden aan waar de bodem vanwege het reliëf en terreinhelling kan wegspoelen door afstromend regenwater en of begroeiing bescherming biedt tegen watererosie.

Wat is de waarde?

De kaart geeft gebieden aan die kwetsbaar zijn voor watererosie. Deze gebieden vragen speciale aandacht in beheer om erosie te voorkomen. De kaart helpt bij het behoud van de toplaag van de bodem en daarmee de natuurlijke bodemvruchtbaarheid en bij het voorkomen van overlast in lager gelegen gebieden.

Voor wie is dit belangrijk?

Deze kaart geeft belangrijke informatie voor rijksoverheden (EZK, I&W), provincie, gemeenten en beheersorganisaties van erosiegevoelige gebieden.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.