In het kort

Deze kaart geeft gebieden aan waar de bodem vanwege de samenstelling van de toplaag gevoelig is voor verstuiven en of begroeiing bescherming biedt tegen deze bodembedreiging.

Wat is de waarde?

De kaart geeft gebieden aan die kwetsbaar zijn voor winderosie. Deze gebieden vragen speciale aandacht in beheer om erosie te voorkomen. De kaart helpt bij het behoud van de toplaag van de bodem en daarmee de natuurlijke bodemvruchtbaarheid en bij het voorkomen van overlast in de omgeving.

Voor wie is dit belangrijk?

Deze kaart geeft belangrijke informatie voor rijksoverheden (EZK, I&W), provincie, gemeenten en beheersorganisaties van erosiegevoelige gebieden.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.