In het kort

Op deze kaart wordt de gemiddelde gewasverdamping per etmaal weergegeven (in mm). De gewasverdamping is berekend volgens de methode Makkink. De dataset Klimaatobservaties laat de etmaalgegevens van de KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) waarneemstations zien. De volgende data wordt ontsloten:

  • temperatuur
  • luchtvochtigheid
  • verdamping
  • neerslag
  • windsnelheid
  • windrichting

Het betreft de gemiddelde waarde per 24 uur. De klimaatobservaties betreft alleen de stations op het land. De waarnemingen die door het KNMI worden uitgevoerd, worden gebruikt voor de uitvoering van de wettelijk opgedragen publieke taken. Het betreft hier waarnemingen te land, ter zee en in de lucht. Het KNMI beschikt daarmee over basisgegevens die worden gebruikt voor de dagelijkse weerberichtgeving en voor klimatologische informatie.

Over de kaart

Het KNMI beheert 33 automatische weerstations op het land. Op deze weerstations worden meteorologische parameters gemeten zoals temperatuur, neerslag, wind, luchtdruk en globale straling. Alle in real-time ontvangen uurlijkse waarnemingen en metingen worden dagelijks op juistheid en volledigheid gecontroleerd. De gevalideerde gegevens worden gearchiveerd in het Klimatologisch Informatie Systeem (KIS) van het KNMI. Uit de uurgegevens worden daggegevens samengesteld en eens per etmaal wordt de referentie gewasverdamping berekend volgens de methode Makkink. Na bewerking en archivering van de data in KIS kan deze niet meer worden gewijzigd. Dit waarborgt gegevensintegriteit.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.