Green Deal stadsnatuur: de eerste hectares  

Op 21 juni was er een bijeenkomst met lezingen en workshops over de Green Deal ‘1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur'. Hoe krijg je dat samen voor elkaar: 1.000 hectare nieuw stedelijk groen?

Groen is niet per definitie natuur. Daarvoor moeten gladde gazons veranderen in bloemrijke graslandjes en strakke harde beschoeiingen in natuurvriendelijke oevers. Stadsnatuur kan je aanleggen in parken, plantsoenen en groenstroken, maar ook bijvoorbeeld (tijdelijk) op braakliggende veldjes of in/bij waterberging.

Concreet

Hoe krijg je dat voor elkaar: 1.000 hectare nieuw stedelijk groen? Dat was het onderwerp van de bijeenkomst op 21 juni in de Ecodome in Amsterdam. Deelnemers waren grondeigenaren, vertegenwoordigers van kennis- en onderwijsinstellingen en ondernemers uit de groenbranche. John Nederstigt, wethouder in Haarlemmermeer met o.a. duurzaamheidsbeleid, groen en recreatie en herstructurering bedrijventerreinen in zijn portefeuille, vertelde hoe zijn gemeente het aanpakt. In verschillende workshops konden de deelnemers ervaringen en ideeën uitwisselen. Aan het eind van de dag werden concrete toezeggingen gedaan: leden van de VHG (Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners) zetten hun handtekening voor in totaal minstens 20 hectare nieuwe stadsnatuur.

Gemeente Oss: Spaanderstraatsche Akkers

Tussen Oss en Berghem ligt het gebied Spaanderstraatsche Akkers. In dit gebied worden verschillende functies gecombineerd. Er wordt 0,5 ha natuurontwikkeling en 4 hectare agrarisch natuurbeheer (‘tuinen' met kruiden, groenten, bloemen en fruit) gerealiseerd. Ook is er ruimte voor natuurlijk spelen en is er aandacht voor natuureducatie. De dorpsraad van Berghem heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van dit initiatief, met ondersteuning van de gemeente Oss.

Dit najaar start de uitvoering van dit project, het als eerste aangemelde gebied!

Over de Green Deal ‘1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur'

De Green Deal (GD) werd getekend in november 2015 door NL Greenlabel, Regelink Ecologie & Landschap, De Vlinderstichting, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VHG en het Rijk. Het doel is de biodiversiteit te vergroten, klimaateffecten (hoosbuien, hittestress) op te vangen, de gezondheid van stadsbewoners te verbeteren en de sociale samenhang te versterken. Met deze Green Deal kan kennis over natuurvriendelijk beheer worden opgedaan en gedeeld. Vernieuwing in het groenonderwijs en bijscholing van ambtenaren is onderdeel van de Deal.

Plattegrond Spaander Straatsche akkers