Groen en blauw in de stad

Op 31 mei vond in Utrecht de Conferentie Duurzame steden (MAES) plaats, met als feestelijk afsluitend hoogtepunt de ondertekening van de City Deal ‘Waarden van groen en blauw in de stad'.

Groen en blauw, ofwel planten en water, zijn van grote waarde voor gezond leven in de stad. Maar hoe groot? En hoe is die waarde mee te nemen in beleidsbeslissingen? Tijdens de conferentie werd het rapport over de MAES Urban pilot (voluit: ‘Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES): Urban ecosystems') gepresenteerd. Dit rapport geeft leidraden en voorbeelden hoe theoretische concepten concreet te maken zijn in de stad.

Behalve voor kartering en tools voor beslissingsondersteuning was er ook aandacht voor onderwerpen als het verband tussen groene infrastructuur en gezondheid, circulaire economie en natuurlijk kapitaal, en bestuur en financiering van groene stedelijke infrastructuur.

Een impressie van de bijeenkomst, met foto's, is te vinden op de website van de ANK. Hier vindt u ook de presentaties van die dag. De EU Urban Agenda publiceerde een uitgebreider verslag.

City Deal
De conferentie werd feestelijk afgesloten met de ondertekening van de City Deal ‘Waarden van groen en blauw in de stad'. De partners in deze City Deal – gemeenten, private partijen en kennisinstituten – gaan hun gebruikerservaringen en kennis delen, om de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) nog beter te laten aansluiten bij de behoefte in de uitvoeringspraktijk. Daarnaast beoogt de City Deal om de TEEB-stadtool, een instrument om groen en blauw in de stad te waarderen, verder te verfijnen en deze onder te brengen bij de ANK. Lees hier meer over de City Deal ‘Waarden van groen en blauw in de stad'.