Wilt u meehelpen aan een Europees onderzoek naar Groen in de stad?

Groen in de stad kan helpen om allerlei maatschappelijke opgaven te realiseren. Het kan bijvoorbeeld zorgen voor een goede waterberging, het kan energie besparen en voedsel produceren. Daarbij is het gebruik van groen voor deze opgaven vaak relatief goedkoop. De vraag is dan natuurlijk hoe we er voor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van deze natuurlijke oplossingen?

Europees onderzoek

Het Joint Research Center van de Europese Commissie doet daar onderzoek naar. De  Atlas Natuurlijk Kapitaal treedt op als co-voorzitter van dit onderzoek. We willen met dit onderzoek inzicht verkrijgen in welke beleid, welke indicatoren en andere informatie gebruikt worden. Meer nog zijn we ge├»nteresseerd in het type informatie dat nodig is om stedelijk groen onderdeel uit te laten maken van beleidskeuzen. Door deze informatie te verzamelen en evalueren, kunnen we bijdragen aan de ontwikkeling en ontsluiting van kennis. Deze kennis kan vervolgens in andere steden en landen ingezet worden om groene infrastructuur in kaart te brengen en natuurlijk kapitaal onderdeel te laten zijn van het beleid. 

Iedereen die zich met stedelijke ecosystemen bezig houdt wordt van harte uitgenodigd om mee te doen!

Ga daarvoor naar:
Maes Pilot on urban ecosystems


Hoe meer mensen het onderzoek invullen, hoe beter de Europese Commissie haar onderzoek kan richten! Het onderzoek kan tot 30 november worden ingevuld.

Meer informatie vindt u in de flyer: "Are you working with Urban Ecosystems?" Heeft u vragen neem dan contact met ons op.