In het kort

U ziet de locaties van de hunebedden die nog zichtbaar zijn. De locaties van de hunebedden zijn gelegen in de provincie Drenthe (52 hunebedden) en de provincie Groningen (2 hunebedden). Hunebedden zijn grafmonumenten die opgebouwd zijn uit zwerfkeien. De graven zijn gebouwd door onze voorouders, zo’n 5000 jaar geleden, en zijn daarmee de oudste monumenten van Nederland. Hunebedden vallen onder de ecosysteemdienst symbolische waarde. De graven zijn een goed voorbeeld van een monument uit het verleden met een spirituele of religieuze waarde.

Het beheren van de hunebedden is belangrijk om de symbolische waarde te behouden. Het is vaak onderdeel van een cultuur en traditie en kan daarom waardevol zijn voor iemands identiteit.

Over de kaart

De kaart wordt beschikbaar gesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.