In het kort

Deze kaart geeft aan waar in Nederland de belangrijkste gebieden liggen voor botanische biodiversiteit. Het zijn 140 gebieden in Nederland die voldoen aan de critieria van de systematiek voor Important Plant Areas (IPA) en zijn geselecteerd op basis van veertig miljoen waarnemingen van planten, mossen en paddenstoelen. FLORON heeft in een uitgebreid rapport de methodiek en resultaten beschreven.

Voor wie is dit belangrijk?

De kaart is van waarde voor beheerders van de betreffende gebieden en voor beleidsmakers in de ruimtelijke ontwikkeling.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Floron. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.