In het kort

Koolstofcycus en -dynamiek in de bovenste bodemlaag, op basis van een samengestelde indicatorenset.

Wat is de waarde?

De koolstofcyclus is van belang voor de koolstof en energiehuishouding van het ecosysteem. In de bodem is een grote hoeveelheid gereduceerd koolstof opgeslagen die als energiebron dient voor het bodemleven en zorgt voor het functioneren van de bodem. Er zit meer koolstof in de bodem dan als CO2 in de atmosfeer, en dus is er een relatie met het klimaat. De CO2 uitstoot in veengebieden wordt niet in deze kaart gevat.

Belangrijk voor

Plantengroei, klimaat en waterhuishouding.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.