In het kort

Wat ziet u?

Deze kaart laat de potentiƫle bodem C vastlegging zien voor de maatregel gewasresten achterlaten. Deze maatregel worden gewasresten (vooral stro), die normaal worden weggehaald, achtergelaten op het veld, wat leidt tot een hogere aanvoer van organische stof naar de bodem. De kaart laat zien dat deze maatregel een hoge potentie heeft in de typische akkerbouw gebieden (Veenkoloniƫn, Flevoland en Zeeland).

Wat is de waarde?

Deze kaart geeft samen met de kaarten voor de andere maatregelen inzicht waar in Nederland een bepaalde maatregel effectief zou zijn voor C vastlegging in landbouwbodems.

Voor wie is dit belangrijk?

Deze kaart is van belang voor beleidsmakers en onderzoekers die zich bezig houden met klimaatmitigatie (koolstofvastlegging), maar ook voor de landbouwsector waar bodem organische stof een belangrijke indicator is voor de kwaliteit van de bodem.

Over de kaart

Gebruikte bestanden:

Bodemkoolstofvoorraad kaart (gebaseerd op Basiskaart natuur en de 1:50000 Bodemkaart van Nederland), gewasarealen uit de Basis Registratie Percelen (BRP) en de vier cijferige postcodekaart (op basis van BAG).

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.