In het kort

Wat ziet u?

Deze kaart laat de potentiƫle vastlegging van koolstof in de bodem zien bij uitvoering van de maatregel akkerrandenbeheer. Bij deze maatregel wordt een deel van de akker (3%) niet meer gebruikt voor gewassproductie. Op deze akkerranden vindt geen bemesting plaats en wordt niet geploegd. Het koolstofgehalte van de bodem kan hierdoor in de randen toenemen. De kaart laat zien dat deze maatregel een beperkte potentie heeft t.o.v. de andere maatregelen.

Wat is de waarde?

Deze kaart geeft samen met de kaarten voor de andere maatregelen inzicht waar in Nederland een bepaalde maatregel effectief zou zijn voor koolstof vastlegging in landbouwbodems.

Voor wie is dit belangrijk?

Deze kaart is van belang voor beleidsmakers en onderzoekers die zich bezig houden met klimaatmitigatie (koolstofvastlegging), maar ook voor de landbouwsector waar bodem organische stof een belangrijke indicator is voor de kwaliteit van de bodem.

Over de kaart

Gebruikte bestanden:

Bodemkoolstofvoorraad kaart (gebaseerd op Basiskaart natuur en de 1:50000 Bodemkaart van Nederland), gewasarealen uit de Basis Registratie Percelen (BRP) en een vier cijferige postcodekaart (op basis van BAG).

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.