In het kort

Wat ziet u?

Deze kaart laat de potentiƫle koolstofvastlegging in de bodem zien voor de maatregel niet-kerende grondbewerking. Bij niet-kerende grondbewerking wordt de bodem alleen oppervlakkig bewerkt en verkruimeld waardoor de bodemstructuur en het bodemleven minder verstoord worden, wat de afbraak van organische stof kan verminderen. De kaart laat zien dat de potentie het hoogst is in Oost Groningen.

Wat is de waarde?

Deze kaart geeft samen met de kaarten voor de andere maatregelen inzicht waar in Nederland een bepaalde maatregel effectief zou zijn voor koolstofvastlegging in landbouwbodems.

Voor wie is dit belangrijk?

Deze kaart is van belang voor beleidsmakers en onderzoekers die zich bezig houden met klimaatmitigatie (koolstofvastlegging), maar ook voor de landbouwsector waar bodem organische stof een belangrijke indicator is voor de kwaliteit van de bodem.

Over de kaart

Gebruikte bestanden:

Bodemkoolstofvoorraad kaart (gebaseerd op Basiskaart natuur en de 1:50000 Bodemkaart van Nederland), gewasarealen uit de Basis Registratie Percelen (BRP) en de vier cijferige postcodekaart (op basis van BAG).

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.