In het kort

Wat ziet u?

Deze kaart laat de potentiƫle vastlegging van koolstof in de bodem zien bij de maatregel niet scheuren van grasland. Voor deze maatregel is aangenomen dat tijdelijk grasland niet meer geploegd wordt en daarmee dus permanent grasland wordt, wat kan leiden tot een grote toenamen in de koolstofvoorraad in de bodem. De kaart laat zien dat vooral in Noord-Brabant, een gebied met veel tijdelijk grasland, de potentie hoog is.

Wat is de waarde?

Deze kaart geeft samen met de kaarten voor de andere maatregelen inzicht waar in Nederland een bepaalde maatregel effectief zou zijn voor vastlegging van koolstof in landbouwbodems.

Voor wie is dit belangrijk?

Deze kaart is van belang voor beleidsmakers en onderzoekers die zich bezig houden met klimaatmitigatie (koolstofvastlegging), maar ook voor de landbouwsector waar bodem organische stof een belangrijke indicator is voor de kwaliteit van de bodem.

Over de kaart

Gebruikte bestanden:

Bodemkoolstofvoorraad kaart (gebaseerd op Basiskaart natuur en de 1:50000 Bodemkaart van Nederland), gewasarealen uit de Basis Registratie Percelen (BRP) en de vier cijferige postcodekaart (op basis van BAG).

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.