In het kort

Deze kaart laat de begrenzing zien van de gebieden waarbinnen de waterbedrijven in Nederland drinkwater leveren aan haar klanten.

Over de kaart

De data waarop deze kaart is gebaseerd is afkomstig van de drinkwaterbedrijven, en is door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) samengevoegd tot een landsdekkende kaart.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.