In het kort

De kweek van macroalgen op zee kan een belangrijke bijdrage leveren aan de productie van eiwitten als bron van voedsel, als leverancier van vetten als grondstof voor biobrandstof en van grondstoffen voor de chemie en de farmaceutische industrie. Daarnaast kan de productie van macroalgen bijdragen aan CO2-fixatie en aan waterzuivering waarbij onder andere een deel van de naar zee afgespoelde fosfaten opnieuw kunnen worden opgenomen en gebruikt.

De economische haalbaarheid van offshore macro-algencultures is afhankelijk van de potentiƫle productie, de opbrengst en de productiekosten. De productie is onder meer afhankelijk van beschikbaarheid aan voedingsstoffen, lichtklimaat en hydrodynamische omstandigheden. Deze zijn niet uniform verspreid over het Nederlands Continentaal Plat (NCP). De productiekosten hangen onder andere samen met afstand tot de kust en de kosten voor de bouw en het onderhoud van de kweekfaciliteiten. Ook deze zijn per gebied verschillend.

De kaart geeft het resultaat weer van een eerste verkenning van de mogelijke maximale biomassaproductie van macro-algen op acht locaties. Op de gekozen locaties zijn al offshore-installaties aanwezig, of zijn hier gepland. Er is potentieel een combinatie mogelijk met macro-algenkweek.

Over de kaart

De biomassaproductie voor twee soorten macroalgen is berekend met het Delft3D ZUNO (Zuidelijke Noordzee) ecologisch model als functie van lichtinval, troebelheid, temperatuur, stroomsnelheid, nutriƫntenconcentraties en competitie met algen. De biomassaproductie is weergegeven als relatieve opbouw van macroalgen biomassa (%) ten opzicht van de locatie met maximale biomassa opbouw, deze is gesteld op 100%.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Deltares. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.