In het kort

In de dataset Mosselzaad invanginstallaties vindt u de gebieden en de percelen, in eigendom van het Rijk, waarop mosselzaad invanginstallaties zijn toegestaan. Een mosselzaad invanginstallatie (MZI) is een in de bodem verankerde drijvende constructie van touwen en netten. Daar hechten zich mossellarven aan die vervolgens uitgroeien tot mosseltjes van één tot twee centimeter (mosselzaad).

In de regel komen de mosselkwekers het mosselzaad één of twee keer per seizoen oogsten. Het mosselzaad wordt vervolgens uitgezaaid op de schelpdierpercelen waar het zaad verder wordt opgekweekt tot consumptiemosselen.

Het doel is om bij de vangst van mosselzaad op termijn voor het grootste deel gebruik te maken van mosselzaad invanginstallaties. Dat is beter voor de natuur. De gebieden en percelen worden aangewezen volgens de visserij wetgeving (Uitvoeringsregeling visserij). Voor elk perceel is de naam van het perceel en het soort perceel (o.a. percelen volgens Uitvoeringsregeling visserij en percelen van experimenteerders) bekend. De percelen bevinden zich in de Waddenzee en de Oosterschelde. Naast de mosselzaad invanginstallaties zijn ook percelen aangewezen als schelpdierpercelen (waar het mosselzaad wordt opgekweekt tot consumptiemosselen).

Meer weten?

Zie voor meer informatie over het onderwerp visserij op de website van het Ministerie van Landbouw. Zie voor meer informatie over de ecosysteemdienst voedsel op Atlas Natuurlijk Kapitaal.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Ministerie van Economische Zaken - Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.