Natural Captains: bedrijfsresultaten met NK

Hoe kan duurzaam gebruik van de natuur samengaan met goede bedrijfsresultaten? Over de noodzaak van verandering is al veel gezegd. Over de vertaling naar succesvolle businesscases gaat het op de internationale conferentie Natural Capital | Let's talk business! op 23-25 november.

De conferentie is een initiatief van Natural Captains. Het programma bestaat uit internationale sprekers uit het bedrijfsleven en uiteenlopende workshops. U vindt:

 • sprekers, onder wie Chad Holliday (voorzitter van de Raad van
       bestuur van Shell) en Jan Peter Balkenende (Partner Corporate
       Responsibility bij EY);
 • experts die bruikbare tools presenteren en onderzoekers die u
       bijpraten over veranderende markten en de kansen met natuurlijk
       kapitaal;
 • antwoorden op vragen als: Wat maakt natuurlijk kapitaal onmisbaar
       voor het moderne bedrijfsleven? Hoe integreren andere
       ondernemingen natuurlijk kapitaal in hun bedrijf? Hoe houden
       investeerders en bankiers rekening met het behoud van natuur?
 • netwerkmogelijkheden: ontmoet business leaders – van CEO's tot
       startups –, vooraanstaande wetenschapers en internationale
       organisaties die geïnteresseerd zijn in de groene economie.


Kortom, Natural Capital | Let's talk business! biedt best practices, concrete antwoorden en nieuwe contacten. En u kunt die natuurlijk ook inbrengen!

Meer informatie over de conferentie, inclusief aanmeldmogelijkheid, vindt u op de speciale conferentiewebsite.

 

Natural Captains en Platform BEE

De conferentie Natural Capital | Let's talk business! in Den Haag wordt georganiseerd door Natural Captains. Dit is een koploperprogramma van bedrijven die samen met natuur- en kennisorganisaties het duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal concreet verankeren in hun bedrijfsvoering. Meer informatie op de website van Natural Captains.

Het programma van Natural Captains is opgezet door Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (Platform BEE). Platform BEE is een initiatief van VNO-NCW en IUCN NL. Het platform is vijf jaar geleden opgericht om het behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen als voorwaarde voor een sterke economie onder de aandacht te brengen. Interessant in dit verband is ook deze website over natuurlijk kapitaal.