Hoe kunnen ruimtelijke modellen voor ecosysteemdiensten en biodiversiteit worden toegepast voor natuurrekeningen? Roy Remme promoveerde op dit onderwerp. Voor zijn empirische studie gebruikte Remme de provincie Limburg als onderzoeksgebied.
 

Uitdaging voor natuurrekeningen

Natuurrekeningen vereisen een systematische aanpak van het meten en monitoren van de staat van ecosystemen, ecosysteemdiensten (ESD's) en biodiversiteit. Ecosystem accounting is zo'n systematische aanpak. De methode richt zich op het in kaart brengen van de ruimtelijke verscheidenheid van ecosystemen en ESD's.

Remmes proefschrift is een empirisch onderzoek naar hoe ecosystem accounting in de praktijk kan worden toegepast en hoe de uitkomsten relevant kunnen zijn voor het beleid en voor beheer van biodiversiteit en ESD's. Het onderzoek kijkt vooral naar een cruciaal onderdeel van ecosystem accounting, namelijk de ecosysteemdiensten-flowrekening. Dit is een rekening waarin wordt bijgehouden hoeveel ecosysteemdiensten op jaarbasis worden geleverd in een gebied.

Ecosysteemdiensten en biodiversiteit in Limburg

Remme gebruikt de Nederlandse provincie Limburg als studiegebied. In de studie zijn acht ecosysteemdiensten gemodelleerd: jacht, drinkwaterproductie, productie van voedselgewassen, productie van veevoedergewassen, regulering van luchtkwaliteit door vegetatie, koolstofvastlegging, fietsrecreatie en natuurtoerisme. Het onderzoek laat zien dat het haalbaar is om ruimtelijke modellen te ontwikkelen voor veel verschillende soorten ecosysteemdiensten.

De rol van biodiversiteit in natuurrekeningen

Het meten en monitoren van de biodiversiteit is nodig om een uitgebreid stelsel van natuurrekeningen te kunnen ontwikkelen. De uitdaging ligt in het definiëren van geschikte biodiversiteitsindicatoren. Roy Remme toont in zijn proefschrift aan dat de ruimtelijke variatie in het voorkomen van verschillende soortengroepen groot is in Limburg, en dat daarom meerdere soortengroepen en verschillende typen biodiversiteitsindicatoren moeten worden meegenomen in het bepalen van de biodiversiteit.

Monetaire waardering

Remme test ook verschillende monetaire waarderingsmethoden en laat zien dat de ESD's gewaardeerd kunnen worden met methoden die consistent zijn met het System of National Accounts (SNA). Zo berekende Remme dat de monetaire waarde van ecosysteemdiensten in Limburg in 2010 ongeveer €112 miljoen bedroeg, met een gemiddelde van €508 per hectare.

De belangrijkste onzekerheden in monetaire waardering vloeien voort uit een gebrek aan lokale gegevens en de methodologische tekortkomingen om bijdragen van ecosystemen en mensen volledig te onderscheiden.

De beleidsrelevantie van natuurrekeningen

Natuurrekeningen zijn met hun geïntegreerde informatie over ESD's en biodiversiteit belangrijke input voor besluitvorming over natuurbescherming en natuurbeheer. Samen met biodiversiteit worden ecosysteemdiensten dan ook in toenemende mate meegenomen in natuurbeschermingsevaluaties. Remme toont onder meer aan dat het nuttig is om ESD's mee te nemen in beleidsbeslissingen over het – kosteneffectief – uitbreiden van het natuurnetwerk. Het helpt de biodiversiteit en het potentieel aan ecosysteemdiensten te beschermen.

Het proefschrift vindt u hier.